Blu-Ray

Tất cả những phim bộ dưới dạng Blu-Ray được in color labels. Mua nhiều sẽ được tặng kèm theo Cases.


MUST HAVE STANDALONE BLU-RAY PLAYERS TO PLAY THESE BLU-RAY DISCS.  PS3 AND PS4 ARE NOT GUARANTEED.  
Sort By:  
Truong Tuong Y (BD)(USLT)

Trường Tương Y (USLT)

English Title: Chronicle Of Life
Item Description: 5 Blu-ray Discs = 37 Epsiodes
 
Thể Loại: Truyền Kỳ do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 5 Blu-Ray Discs 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD720p Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Hoa Kỳ
Included: Chapters Selection

ALL BLU-RAY MOVIES WILL HAVE COLORS 
18.77€
Lieu Trai Tu Dai Ky Nu (BD)(USLT)

Liêu Trai Tứ Đại Kỳ Nữ (USLT)

English Title: The Fairies Of Liaozhai 2007
Item Description: 8 Blu-ray Discs = 38 Epsiodes
 
Thể Loại: Truyền Kỳ do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 8 Blu-Ray Discs 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD1080p Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Hoa Kỳ
Included: Chapters Selection

ALL BLU-RAY MOVIES WILL HAVE COLORS 
30.03€
Tan Bat Tien Truyen Ky (BD)(VNLT)

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (VNLT)

English Title: A Legend Of Chinese Immortal
Item Description: 8 Blu-ray Discs = 56 Epsiodes
 
Thể Loại: Truyền Kỳ do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 8 Blu-Ray Discs 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD 1080p Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

ALL BLU-RAY MOVIES WILL HAVE COLORS 
30.03€
Per Page      1 - 3 of 3
  • 1