Song Bac Phong Van (Retail)

  $29.50
  Qty:

  Sòng Bạc Phong Vân (Retail)

  English Title: Dicey Business

  Item Description: Total 18 DVD-R.

  Thể Loại: Đánh Bài , do HongKong thực hiện .

  Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

   

  StarringÂu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyền, Huỳnh Tông Trạch, Miêu Kiều Vĩ, Dương Vi, Hứa Thiêu Hùng....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.