Vua Bip (Retail)

  $19.50
  Qty:

  Vua Bịp (Retail)

  English Title: The Shell Games

  Item Description: Total 12 DVD-R.

  Thể Loại: Đánh Bài , do HongKong thực hiện .

  Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

   

  StarringUổng Minh Toàn, Tạ Hiền, Nhiệm Đạt Huê, Dương Quân....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.