Nhat Den Nhi Do 5

$11.20
Qty:

Nhất Đen Nhì Đỏ 5 - Song Thiên Tranh Bịp

English Title: The Unbeatable

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Đánh Bài , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

StarringLý Nam Tinh, Trịnh Huệ Ngọc, Hoàng Phối Nam, Hồng Vễ Phương..

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.