Tan Thien Long Bat Bo (Retail)

  $2.50
  Qty:

  *Tân "Thiên Long Bát Bộ"* (Retail)

  English Title: A Chinese Legend

  Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

  Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

  Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese/Chinese Language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Trương Mận, Lâm Thanh Hà, Cũng Lợi.... 

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.