Dong Ho Xac Uop (Retail)

  $2.50
  Qty:

  *Dòng Họ Xác Ướp* (Retail)

  English Title: Mr Vampire Sage

  Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

  Thể Loại: Phim Ma, do TaiSeng thực hiện .

  Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese/Chinese Language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Ngọ Mã, Lý Lệ Tiên, Tiền Gia Lạc, Nguyên Huê....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.