Tieu Diet Nhan Chung (Retail)

  $2.50
  Qty:

  *Tiêu Diệt Nhân Chứng* (Retail)

  English Title: Me In The Line Of Duty IV

  Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

  Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

  Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese/Chinese Language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Chung Tử Đơn, Dương Lệ Thanh ....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.