Tung Hoanh Tu Hai PhimLe (Retail)

  $2.50
  Qty:

  *Tung Hoành Tứ Hải* (Retail)
   

  English Title: Once A Thief

  Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

  Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

  Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

   

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh, Chung Sở Hồng....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.