No Kiem Tram Gian Hung (Retail)

$19.50
Qty:

Nộ Kiếm Trấm Gian Hùng (Retail)

English Title: Hai Rui & Yan Song

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.