Loi Dien Than Cong (Retail)

$32.00
Qty:

Lôi Điện Thần Công (Retail)

English Title: Thunderstorm Rider

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.