Thiet Huyet Dai Ky (Retail)

$21.50
Qty:

Thiết Huyết Đại Kỳ (Retail)

English Title: Da Qi Ying Xiong Zhuan

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.