Thoi Dai Chien Quoc (Retail)

  $32.00
  Qty:

  * Thời Đại Chiến Quốc * (Retail)

  English Title: A Step Into The Pass

  Item Description: Total 20 DVD-R.

  Thể Loại: Võ Thuật Vua Chúa Lịch Sử , do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Cổ Thiên Lạc, Giang Hoa, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.