Han So Tranh Hung (Retail)

  $24.00
  Qty:

  *Hán Sở Tranh Hùng* (Retail)

  English Title: The Battlefield

  Item Description: Total 15 DVD-R.

  Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Trần Ngọc Liên, Ngô Khái Hòa, Ông Mỹ Linh, Thạch Tú…

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.