Tiet Dinh Son va Pham Le Hoa (Retail)

  $16.00
  Qty:

  *Tiết Đinh Sơn và Phạm Lệ Hoa* (Retail)

  English Title: General Father, General Son

  Item Description: Total 10 DVD-R.

  Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Mãn Nhi, Cung Từ Ân, Lễ Hán Thi...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.