Canh Sat Moi Ra Truong DVD-9 (Retail)

  $15.00
  Qty:

  *Cảnh Sát Mới Ra Trường' 84* (Retail)

  English Title: Police Cadet 84

  Item Description: Total 05 DVD-9. Double Layer 8X 8.5GB DVD+R

  Thể Loại: Cảnh Sát , do TVBI thực hiện .

  Số Dĩa: 05 DVD-9 100% Uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language Only

  Included: Chapters Selection

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Lương Triều Vĩ, Hoàng Dạo Thời, Trương Mạn Ngọc, Tai Chí Vĩ....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.