Khai Phong Ky An (VNLT) (Retail)

$20.00
Qty:
Khai Phong Kỳ Án  (Retail)
English Title: Arbiter Of Kaifeng Mystery
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 40 Tập.
Thể Loại: Xử Án Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

Khai Phong Kỳ Án gồm các vụ kỳ án:

Vụ Án Thứ 1: Hồng Châu Di Hận 
Vụ Án Thứ 2: Kim Ngọc Minh 
Vụ Án Thứ 3: Bách Thiện Đường Nghi Vấn 
Vụ Án Thứ 4: Thao Hương Lầu 
Vụ Án Thứ 5: Đoan Khê Huyết Nghiên 

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.