Khai Phong That Hiep (Retail)

  $75.50
  Qty:

  Khai Phong Thất Hiệp(Retail)

  English Title: Justice Pao

  Item Description: The DVD set come 15 parts and contain 46 DVDs.

  Thể Loại: Kỳ Án , do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 46 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Starring: Kim Siêu Quần, Lử Lương Vỉ, Thái Hiểu Nghi, Lưu Ngọc Đình, Âu Dương Long, Triệu Vỉnh Khanh, La Liệt, Huỳnh Thủ Đường, Tái Tế Văn, Lưu Đức Khải, Triệu Vĩnh Hương, Phạm Hồng Hiên, Dương Quần,Lâm Tâm Như, Bạch Biếu, Lý Chi Hy, Phạm Hùng Hiển, Mể Tuyết, Lâm Vỉ Thìn, Trang Tịnh Nhi, Lý Nhuận Kỳ, Miêu Kiều Vĩ, Lâm Oai, Vĩ Liệt....

  Phần 1: Hiệp Cốt Thần Toán = 5 DVDs

  Phần 2: Nghĩa Đảm Hiệp Khách = 5 DVDs

  Phần 3: Bản Sắc Anh Hùng = 3 DVDs

  Phần 4: Mai Hoa Đào = 3 DVDs

  Phần 5: Tình Âm Dương = 3 DVDs

  Phần 6: Thù Chi Kiếm = 3 DVDs

  Phần 7: Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hửu Lệ = 3 DVDs

  Phần 8: Sát Mẫu Trạng Nguyên = 3 DVDs

  Phần 9: Thiết Khưu Phần = 3 DVDs

  Phần 10 & 11: Tái Thế Tình Thù = 6 DVDs

  Phần 12 & 13: Tuẩn Tình Ký = 6 DVDs

  Phần 14 & 15: Thẩm Bạch Mao = 3 DVDs

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.