Goi Than Ky An (Retail)

  $13.50
  Qty:

  Gối Thần Kỳ Án (Retail)

  English Title: A Pillow Case of Mystery

  Item Description: Total 08 DVD-R.

  Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Trần Diệu Anh, Tuyên Huyên, Tạ Thiên Hoa, Quãng Văn Tuấn ...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.