Suong Khoi Chon Kinh Thanh (Retail)

$27.50
Qty:

* Sương Khói Chốn Kinh Thành* (Retail)

English Title: ''Moment in Peking''

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Tai Seng thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:

Triệu Vĩ, Vương Cương, Phan Hồng, Quán Chấn Hải, Phạm Việt Minh, Trần Bảo Quốc, Hoàng Duy Đức...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.