Ben Dong Ben Tay (Retail)

$15.50
Qty:

* Bên Đông Bên Tây* (Retail)

English Title: ''When East Meets West''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lý Tu Hiền, Ngô Đình Hân, Đổ Đình Hào, Lữ Tinh Tinh...

  • Availability: 1
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.