Nu Hon Ban Dau (Retail)

$15.50
Qty:

* Nụ Hôn Ban Đầu* (Retail)

English Title: It Starts With A Kiss

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Y Thần, Trịnh Nguyên Sướng, Uống Đông Thành, Hứa Vĩ Ninh...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.