Tinh Buon (Retail)

$23.00
Qty:

* Tình Buồn* (Retail)

English Title: Sad Love

Item Description: Total 15 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tần Hán, Lưu Tuyết Hoa, Cầu Phong, Triệu Vĩnh Hương, Dương Hoài Dân, Lý Thiên Trụ

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.