4 Chang Trai Con Nha Giau (Retail)

  $14.00
  Qty:

  *Bốn Chàng Trai Con Nhà Giàu* (Retail)

  English Title: Boys Over Flowers

  Item Description: Total 09 DVD-Retail.

  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc, do Hàn Quốc thực hiện .

  Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language
  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

   

  Starring: Lee Min Ho, Kim Beom, Kim Jun, Kim Hyun Jung...

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.