Cam Do Nghiet Nga (HD Remux)

$26.00
Qty:
Cám Dỗ Nghiệt Ngã (HD Remux)
English Title: Glamorous Temptation
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.