Bai Luan Vu Cuoi Cung (Retail)

$15.50
Qty:

*Bài Luân Vũ Cuối Cùng* (Retail)

English Title: Save the Last Dance

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ji Jin, Lee So-Ah, Leo Jing, Leo Su-Jung...

  • Availability: 100
  • Model: 16
  • Manufacturer: Han Quoc

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.