Lieu Trai Luc Ky (Retail)

$16.50
Qty:

Liêu Trai Lục Ký (Retail)

English Title: Six Strange Tales Of Liao Zhai 2
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 40 Tập
Thể Loại: Liêu Trai, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

 

Diễn Viên: Diệp Tuyền, Trần Hào Dân, Lưu Tuyết Hoa, Lưu Gia Huy...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.