Trom Long Trao Phung 2

$18.50
Qty:
*Trộm Long Tráo Phụng 2* Phim Cũ
Express Entrers Palace
Item Description: Total 12 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Ngô Đại Duy, Trương Đình, Ngưu Lợi, Ngô Mạnh Đạt, Tống Đan Đan...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.