Thai Binh Cong Chua

$20.00
Qty:

*Thái Bình Công Chúa*

English Title: Princess of The Great 

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phan Nghinh Tử, Lương Tu Nhân .....

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.