Doi Thu

  $16.00
  Qty:
  Đối Thủ
  English Title: Rival
  Item Description: Total 10 DVDs.
  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
  Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed DVD.
  Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
  Audio: Vietnamese  language Only

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  So Joo Jin, Kim Min Jeong, Kim Joo Hyuk..

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.