Bap Rang

$12.50
Qty:
Bắc Rang
English Title: Popcorn
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Song Seoung Hun, Kim Kyu Ri...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.