Co Gai Ngo Ngao

$14.00
Qty:
Cô Gái Ngố Ngáo
English Title: A Funny Wild Girl
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Bae Doo Na, Shin Sung Woo, Kim Woo Mi, Kang Dong Won

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.