Hoi Uc

$11.00
Qty:
Hồi Ức
English Title: Remember
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phác Chánh Triết, Tôn Thái Ân, Khương Thu Định...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.