Tu Thien Kim

$20.00
Qty:
*Tứ Thiên Kim* Phim Cũ
The Four Daughter
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Nhạc Linh, Thang Chí Vi, Quỉ Á Lôi, Giang Minh, Giã Tịnh Văn...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.