Canh Chim Hy Vong

$20.00
Qty:

*Cánh Chim Hy Vọng* Phim Cũ

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tăng Hoa Thiện, Lý Chi Kỳ, Dư Thiện Ni, Trần Ngọc Mai, Tôn Hưng...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.