Em Nhu Mot Ang May

$15.50
Qty:

*Em Như Một Áng Mây* Phim Cũ

English Title:  "I am a Patch of Cloud"

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tần Hán, Tống Giang Linh, Quan Vịnh Hà, Trương Quốc Lập...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.