Kiep Cam Ca

$20.00
Qty:

*Kiếp Cầm Ca*

English Title:  "Queen Singer of The Time"

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Phan Nghinh Tử, Khương Hậu Nhiệm, Châu Thiệu Đông, Mộ Tư Thành, Lâm Tú Quân, Trương Thần Quang...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.