Yen Song Phi

$18.50
Qty:

* Yến Song Phi *

English Title:  "Two Flying Swallows"

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tiêu Tường, Trần Tuấn Sanh, Lâm Kiện Hoa, Từ Thiện Ni, Thi Vũ, Trần Sa Lợi......

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.