Bay Mau Hoa

  $21.50
  Qty:

  Bảy Màu Hoa

  English Title: Seven -Season Flower

  Item Description: Total 14 DVDs.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 14 DVDs 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

   

   

   

  Starring: Trương Thần Quang, Trương Ngọc Yến, Tịch Mãn Ninh, Lâm Vĩ, Giang Sanh...

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.