Nhat Dai Tinh Thu

  $12.50
  Qty:

  * Nhất Đại Tình Thù*

  English Title: 100 of Loves and Hatze

  Item Description: Total 08 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Triệu Nhã Chi, Thang Trấn Tôn, Ngụy Tử, Trương Đình, Sử Lan Nha.

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.