Duong Dai Tinh Cang Dai

  $36.50
  Qty:

  * Đường Dài Tình Càng Dài *

  English Title: Distance Long - Love even Longer

  Item Description: Total 23 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 23 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Lâm Thụy Dương, Diệp Ổn Nghi, Thương Ngọc Yến, Dương Quí Mi ....

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.