Troi Cao Nho Le

$8.00
Qty:

* Trời Cao Nhỏ Lệ *

English Title: nguyên tác: Quỳnh Dao

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% compressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giao Ân Tuấn, Chu Yến, Thùy Linh, Lưu Đức Khải Trần Chiêu Vinh, Trần Minh Trân, Đặng Tiệp

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.