Chuyen Chung Minh

$14.00
Qty:

Chuyện Chúng Mình

English Title: The Unforgettable Past

Item Description: Total 09 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Đan Vi, Khương Hậu Nhiệm, Ông Gia Minh, Nghê Thục Quân..

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.