Duyen Tinh Xung Khac

  $9.50
  Qty:

  *Duyên Tình Xung Khắc*

  English Title: ''The Misfits''

  Item Description: Total 06 DVD-R.

  Thể Loại: Xã Hội Vui, do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Huynh Nguyen Than, Mau Hien Nhan, Trang Van Thanh, Tran Quoc Duyen....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.