Tinh Nghia Tha Huong

  $11.00
  Qty:

  *Tình Nghĩa Tha Hương*

  English Title: ''A Road and A Wild''

  Item Description: Total 07 DVD-R.

  Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 07 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Trịnh Đan Thoại, Trương Khả Di, Lê Diệu Tường...

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.