Tinh Khong Bien Gioi

  $12.50
  Qty:
  *Tình Không Biên Giới*Phim cũ
  The Sky Is The Limit
  Item Description: Total 08 DVDs.
  Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
  Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.
  Video: Hình Ảnh Khá Rõ
  Audio: Vietnamese  language

   Phim rất hay, mời bạn mua xem

   

  Starring: Lâm Bảo Di, Trương Khả Di, Vu Dương, La Quan Lan, Huỳnh Trí Hiền, Trần Ngạn Hành...

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.