Canh Sat Moi Ra Truong 2

    $31.00
    Qty:

    Cảnh Sát Mới Ra Trường 2

    English Title: Police Cadet '85

    Item Description: Total 20 DVD-R.

    Thể Loại: Cảnh Sát, do TVBI thực hiện .

    Số Dĩa: 20 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

    Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

    Audio: Vietnamese  language

     

     

    Phim rất hay, mời bạn mua xem

    Starring:  Lương Triệu Vĩ, Hoàng Đạo Thời, Trương Mạn Ngọc, La Chí Vĩ....

    • Availability: 97
    • Manufacturer: TVBI

    Write Review

    Note: Do not use HTML in the text.