Van Gia Truyen Thuyet

  $14.00
  Qty:
  Vạn Gia Truyền Thuyết Phim Cũ
  The Vixen's Tale
  Item Description: Total 09 DVDs.
  Thể Loại: Liêu Trai, do Hong Kong thực hiện .
  Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
  Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Quách Tấn An, Đặng Tùy Văn, Lâm Khiết Anh, Ngô Đạt Dung...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.