Xin Chao Sep Nhe (VNLT)

7.04€
Qty:

Xin Chào Sếp Nhé (VNLT)

English Title: Watch out Boss
Item Description: Trọn bộ 5 DVDs gồm 15 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKongthực hiện .
Số Dĩa: 5 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.