Bac Dau Tien Phong

  $5.00
  Qty:
  *Bắc Đẩu Tiền Phong*Phim cũ
  Beastly  Beings
  Item Description: Total 03 DVDs.
  Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
  Số Dĩa: 03 DVDs 100% uncompressed  DVD.
  Video: Hình Ảnh Khá Rõ
  Audio: Vietnamese  language

   Phim rất hay, mời bạn mua xem

   

  Starring: Trầb Mẩn Nhi, Nhiệm Đạt Huê, Cung Từ Ân, Ngô Trấn Vũ...

  • Availability: 96
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.